Fieldstation TERRA (Gaiagraphy) / Locality Grid 1.5 Sittard / presentation-celebration / 5 jan 2018 – “Sweatlodge ceremony” – Benzenraede (source of river Geleen) / 6 jan 2018 “Epiphany dinner + Finale Ecovention” – Sittard

Locality Grid Sittard (LG 1.5)

Als onderdeel van de tentoonstelling “Ecovention Europe” werd op 21 en 22 november 2017, in samenwerking met locale geomantici jos & Lidy Van Wunnik en Bernardus Ruwette het “Locality Grid” Sittard (LG 1.5) vormgegeven*.

Een “Locality Grid (LG)” is een alignatie van een aantal kwartskristallen in een welbepaalde vorm die in de aarde worden ingegraven. Als onderdeel van EM-Fieldstation Terra (Gaiagraphy) is het ontwikkelen en maken van dit kristalraster een collectieve en gelaagde manier om verbindingen met de aarde te onderzoeken.

Voor “LG 1.5” in Sittard, werden 84 kwartskristallen in de bron van de Geleenbeek gelegd. Op 7 november werd een “EM-Fieldstation” georganiseerd waarbij verschillende activiteiten (het tekenen van kristallen, meditatieve en sensorïele experimenten) leidden tot het bepalen van de vorm voor deze grid.

De uiteindelijke vorm bestaat uit 2 elementen : Het eerste is een gelijkzijdige driehoek die 3 energetische plaatsen in Sittard verbind. “Jardin d’Isabelle”, de “Kollenberg” en het “Stadspark”.

Een driehoek en als aanvulling de triade is een archetypisch symbol. Het lijkt als vanzelfsprekend om een geheel in drie te delen. Begin, midden en einde; geboorte, leven en dood; de 3 dimensies van ruimte, tijd (verleden, heden en toekomst), de dagelijkse maaltijden, verkeerslichten (groen, oranje, rood), maanfasen (wassend, vol, afnemend), cycli van gewassen, de drieëenheid en tal van andere voorbeelden. Het is eveneens de uitdrukking van een allesomvattende synthese door zijn heelheid en voltooiing, waarbij tegenstellingen worden gecompenseerd door een derde bemiddelend element. Een driehoek vertegenwoordigt volgens Jos Van Wunnik de 3 fasen van aardse creatieve krachten: totaliteit, creativiteit en transformatie.

Het andere element van het “Locality Grid” is de geologische breuklijn “Feldbiss”. Het is een breuk in de aardkorst die door Duitsland, België en Nederland loopt, soms zichtbaar in het landschap. Op verschillende plekken op de “Feldbiss” hebben we 13 kristallen ingegraven en daarmee het Sittard-raster geïntegreerd in een groter geologisch en geomantisch verhaal. Het laatste kristal markeert de verbinding van de rivier Geleen en de Feldbiss; en bevindt zich net buiten het museum, in de rivier op de plaats waar Feldbiss en Geleen elkaar kruisen

Het beeld van een driehoek en een slang die door de driehoek loopt, is geïnspireerd op het sterrenbeeld “Caput serpens” *. Een herinnering aan Asclepios, waarbij in de dans met de slang zich een gelaagd verhaal ontvouwt over genezing en medicinale gebruiken, gericht op het creëren, voelen en onderzoeken van ieders relatie met de Aarde.

De presentatie / viering van het “Locality Grid” vindt plaats op 5 januari aan de bron van de rivier Geleen en haar prachtige landschap met en zweethutceremonie, geleid door Bernard Crijns.

Op 6 januari worden de visuele representatie, een kaart en documentatie gepresenteerd tijdens een potluck-diner in Sittard.

Voor meer informatie en inschrijvingen :  info.ecole.mondiale@gmail.com

———————————————————————————————————————————————–

As part of “Ecovention Europe”, Ecole Mondiale (EM) created on 21 and 22 november 2017 in collaboration with local geomants Jos & Lidy Van Wunnik and Bernardus Ruwette the “Locality Grid Sittard (LG 1.5)” *.

For this “LG 1.5” in Sittard, 84 quartz crystals were charged beforehand in the source of the “Geleenbeek”, the stream running through the city. On 7 november 2017 a “EM-Fieldstation TERRA (Gaiagraphy)” was organized with crystaldrawing, meditation and sensory emancipation experiments on different power-spots in Sittard to determine the form. The final form for the “Locality Grid Sittard” consists of 2 elements.

The first is a triangle that emerged out of the connection of 3 strong energetic spots in Sittard. “Jardin d’Issabelle” in the city center, the site of “Kollenberg” and “Stadspark”.

The triangle and furthermore a triad is an archetypical symbol. We have an almost logical tendency to divide each whole into three. A beginning, middle and end; birth, life and death, the 3 dimensions of space, time (past, present and future), daily meals, the cycle of traffic lights (green, orange, red), phases of the moon (crescent, full, declining), crop-cyles (sowing, harvesting, resting), triple deities, and many more. Also it expresses an all-encompassing synthesis through its wholeness and completion where opposites are balanced by a third mediating element. A triangle represents according to Jos Van Wunnik the 3 phases of earthly creative powers : Totality, creativity and transformation.

The image of a triangle and a serpent running through the triangle is inspired on the stellar constellation “Caput serpens”. Remembering Asclepios, dancing with the snake and producing a multilayered narrative about healing and medicinal ameliorative practices, aimed at creating, feeling and inquiring one’s relation with the Earth.

The presentation/celebration of the “Locality Grid” will take place on 5 january at the source of the river Geleen and its beautiful scenery with and sweat-lodge ceremony, lead by Bernard Crijns.

On 6 january the visual representation, a map and documentation will be presented during a potluck dinner in Sittard.

For more information and inscription : info.ecole.mondiale@gmail.com

* A “locality grid” (LG) is an alignment of quartz crystals that are in-earthed in a site-related form.

LGprintok

Schermafbeelding 2017-11-29 om 11.47.46Schermafbeelding 2017-11-29 om 11.41.52OLYMPUS DIGITAL CAMERA info.ecole.mondiale@gmail.com

* A “locality grid” (LG) is an alignment of quartz crystals that are in-earthed in a site-related form.